DotNetNuke

DotNetNuke Error: - Version 04.09.00


Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanawiania połączenia z serwerem programu SQL Server. Nie można odnaleźć serwera lub jest on niedostępny. Sprawdź, czy nazwa wystąpienia jest poprawna i czy konfiguracja serwera programu SQL Server zezwala na połączenia zdalne. (provider: Interfejsy sieciowe SQL, error: 26 - Błąd podczas lokalizowania określonego serwera/wystąpienia)

Return to Site